آنتن های فرستنده و گیرنده مخابراتی

آنتن یاگی , آنتن لگاریتمی , آنتن سکتور , آنتن پنلی , آنتن امنی , آنتن گرید 

آنتن گیرنده

آنتن های گیرنده با قدرت جذب سیگنال متمرکز , جهت قرارگیری در فضای باز و یا مکانی طراحی شده اند که از لحاظ حدنصاب سیگنال تلفن همراه در وضعیت ایده آلی قرار دارند . نحوه قرار گیری آنتن گیرنده در مبحث تقویت کننده ها بسیار مهم و اصلی ترین بخش از راه اندازی یک سیستم تقویت آنتن موبایل محسوب میشود . 

از نمونه های پر استفاده آنتن های گیرنده میتوان به : آنتن یاگی , آنتن لگاریتمی و آنتن گرید یا پارابولیک اشاره نمود.

آنتن فرستنده

آنتن های فرستنده در توان های خروجی 3 دسی بل الی 17 دسی بل برای قرار گیری در مناطق طراحی گردیده است که با ضعف سیگنال موبایل مواجه هستند . چرا که زاویه انتشار سیگنال آنها بسیار وسیع تر از آنتن های گیرنده است برای مثال آنتن های ساطع کننده زاویه پرتابی از 120 درجه الی 360 درجه را دارا هستند . 

از آنتن های مورد استفاده در مبحث تقویت کننده موبایل میتوان به : آنتن پنلی پچ - آنتن امنی - آنتن سکتور و آنتن های بک فایر اشاره نمود 

آنتن