معرفی انواع کابل های مخابراتی کواکسیال

coaxial cable

فروش-خرید-کابل-کواکسیال

کابل کواکسیال coaxial cable یا به فارسی کابل هم محور ,  یک کابل محافظت شده در برابر تابش امواج است که دارای یک رسانای مرکزی با روکش 2 لایه از شیلد آلمینیومی و سیم بافته شده به همراه 2 لایه دیگر از نوع عایق انعطاف پذیر است . امپدانس کابلهای کواکسیال مخابراتی و  رادیو تلویزیونی روی 50 و 75 اهم است که بسته به متراژ کابل کشی و موقعیت راه اندازی تجهیزات و میزان سیگنال ووردی متفاوت خواهد بود , لازم به ذکر است که علت تفاوت قیمت فاحش بین کابلهای کواکسیال در 4 نکته است  :

1 . از دست دادن حداقل سیگنال در متراژ کابل است ( به عنوان مثال میتوان گفت که در فرکانس 2.4 گیگاهرتز بین 0.2 دسی بل الی 1.88 دسی بل در هر متر متغیر خواهد بود )

2 . جذب حداقل و یا عدم جذب هر نوع فرکانس و یا تابش و یا تداخل

3 . ضخامت رسانای مرکزی

4 . تعداد شیلد ها و نوع آنها


در پایین با نمونه های کابل کواکسیال  و افت آنها در فرکانس 750 مگاهرتز آشنا میشویم .

کابل RG 8 U  با امپدانس 50 اهم و هسته 2.17 میلی متر و افت سیگنال 5.9 دسی بل در سی متر

کابل RG 9 U  با امپدانس 51 اهم ---- تست نشده است

کابل H 155  با امپدانس 50 اهم و 19 رشته 0.29 میلی متری ----- تست نشده است

کابل H 500 ---- تست نشده است

کابل LMR 100  با امپدانس 50 اهم و افت سیگنال 20.7 دسی بل در سی متر

کابل LMR 195  با امپدانس 50 اهم و افت سیگنال 10.15  دسی بل در سی متر

کابل LMR 200  با امپدانس 50 اهم و هسته 1.13  میلی متر و افت سیگنال 9.2  دسی بل در سی متر

کابل HDF 200                     "                       "                        "                        "                        "                       "                       "

کابل CFD 200                      "                       "                        "                        "                        "                       "                       "

کابل LMR 400 با امپدانس 50 اهم و هسته 2.74 میلی متر و افت سیگنال 3.5 دسی بل در سی متر

کابل HDF 400                        "                       "                        "                        "                        "                       "                       "

کابل CFD 400                        "                       "                        "                        "                        "                       "                       "

کابل EMR 400                       "                       "                        "                        "                        "                       "                       "

کابل LMR 600  با امپدانس 50 و هسته 4.47 میلی متر و افت سیگنال 2.25 دسی بل در سی متر

کابل LMR 900 با امپدانس 50 اهم و هسته 6.65 میلی متر و افت سیگنال 1.53 دسی بل در سی متر

کابل LMR 1200 با امپدانس 50 اهم و هسته 8.86 میلی متر و افت سیگنال 1.14 دسی بل در سی متر

کابل LMR 1700 با امپدانس 50 اهم و هسته 13.39 میلی متر و افت سیگنال 0.800 دسی بل در سی متر

کابل RG 6U  با امپدانس 75 اهم و هسته 1 میلی متر و افت سیگنال 5.56 دسی بل در سی متر

کابل RG 7  با امپدانس 75 اهم و هسته 1.30 میلی متر و افت سیگنال 4.57 دسی بل در سی متر

کابل RG 8 U  با امپدانس 50 اهم و هسته 1 میلی متر و افت سیگنال 10.90 دسی بل در سی متر

کابل  C2 V5 با امپدانس 75 اهم و هسته 0.8 میلی متر ----- تست نشده است

کابل RG 214 U  با امپدانس 50 اهم و هسته هفت رشته 0.0296 میلی متر و افت سیگنال 6.7 دسی بل در سی متر

کابل RG 233 U با امپدانس 50 اهم و هسته 0.88 میلی متر و افت سیگنال 11.4 دسی بل در سی متر

کابل RG 400 U با امپدانس 50 اهم و هسته 19 رشته 0.20 میلی متر با افت سیگنال 12.5 دسی بل در سی متر

کابل LMR 240   با امپدانس 50 اهم و هسته 1.42 میلی متر با افت سیگنال 6.8 دسی بل در سی متر برای

کابل EMR 240                       "                       "                        "                        "                        "                       "                       "

کابل RG 11 U با امپدانس 75 اهم و هسته 1.63 میلی متر با افت سیگنال 3.65 دسی بل در سی متر

کابل RG 6 UQ با امپدانس 75 اهم ------ تست نشده است

کابل RG 58 U با امپدانس 50 اهم و هسته 0.81 میلی متر با افت سیگنال 13.1 دسی بل در سی متر

کابل RG 59 U با امپدانس 75 اهم و هسته 0.6 میلی متر با افت سیگنال 9.70 دسی بل در سی متر

کابل RG 59 A U با امپدانس 75 اهم و هسته 0.76 میلی متر و افت سیگنال 8.9 دسی بل در سی متر برای فرکانس 700 مگاهرتز

کابل C2 V3 با امپدانس 75 اهم و هسته 0.5 میلی متر ---- تست نشده است

کابل RG 60 U با امپدانس 50 اهم ---- تست نشده است

کابل RG 62 U با امپدانس 92 اهم  ----- تست نشده است

کابل RG62 A با امپدانس 93 اهم ---- تست نشده است

کابل RG 174 U  با امپدانس 50 اهم و هسته 0.168 میلی متر با افت سیگنال 23.50 دسی بل در سی متر

کابل RG 179 U با امپدانس 75 اهم و هسته 7 رشته 0.1 میلی متر ---- تست نشده است

کابل RG 188 A U با امپدانس 50 اهم و هسته 7 رشته 0.6 میلی متر با افت سیگنال 26 دسی بل در سی متر برای فرکانس 1000 مگاهرتز

کابل RG 213 U با امپدانس 50 اهم و هسته 7 رشته 0.029 میلی متر با افت سیگنال 5.96 دسی بل در سی متر

کابل RG 218 با امپدانس 50 اهم و هسته 0.195 میلی متر با افت سیگنال 2.234 دسی بل در سیم متر

کابل RG 316 U با امپدانس 50 اهم و هسته 7 رشته 0.0067 میلی متر با افت سیگنال 22.45 دسی بل در سی متر

کابل QR 320 با امپدانس 75 اهم و هسته 1.80 میلی متر با افت سیگنال 3.34 دسی بل در سی متر